Studier & Fallbeskrivningar

Sedan 1980-talet har neurokirurger använt sig av kirurgiska navigationsinstrument designade av ingenjörerna på ClaroNav. I dagsläget är navigationskirurgi standard inom neurokirurgi och nu är paradigmskiftet även här för dental kirurgi.

I studier om Navident konstaterar man att precisionen är i snitt bättre eller minst lika bra som med statiska kirurgiska guider (jämförelsen gjordes med fyra olika fabrikat) men Navident var anmärkningsvärt bättre än statiska guider vid extremvärden - vilket ur patientsäkerhetssynpunk är mycket viktigt. Värt att notera är att efter den studien utfördes så har Claronav vidareutvecklat både systemets precision och feedback.

Clinical Usage Review (Implant Practice Team, August 2016)

Use of Dynamic Navigation for Dental Implant Surgery (Dr. Jan D’haese, Ghent University, March 2015)

Accuracy of a novel prototype dynamic computer-assisted surgery system (Navident) Clin. Oral Impl., Somogyi-Ganss E, Holmes HI, Jokstad A., May 2014)

Clinical References from Literature (ClaroNav)

  • → Allows for minimally invasive techniques which may lead to smaller incisions, less post-operative pain and swelling, decreased recovery time, less blood loss.

  • → A 3D image of the patient’s unique anatomy is used to guide the surgeon during surgery, allowing for precise placement of implants based on that unique anatomy.

  • → Confidence is contagious and when the surgeon is more relaxed and confident what was once a potentially stressful procedure can be accomplished with greater ease.