Vi som arbetar på SDDAB

Rasmy Shanavaz

 

 

Tandläkare Rasmy Shahnavaz har mer än femton års erfarenhet av implantatbehandling. Rasmy Shahnavaz har som första tandläkare i Sverige deltagit i utvecklingen av SIMPLANT®-metoden d.v.s. Computer Guided Implantology och i dag behandlas en mängd implantatpatienter med SIMPLANT®-metoden vid hans praktik Swedish Dental. Rasmy Shahnavaz är kliniskt ansvarig för verksamheten.

View Jonatan R. Lindbergs profile on LinkedIn

 

Martin Krmpotic arbetar med teknisk support och är produktspecialist för Navident. Hanterar 3D-konverteringar i Simplant från CBCT-remisser. Sköter administration, fakturafrågor och hit vänder du dig för priser på våra produkter och tjänster.

View Jonatan R. Lindbergs profile on LinkedIn

 

Jonatan Lindberg

 

MSc. Jonatan Lindberg är utbildad i medicinsk informatik vid KI och KTH. Specialiserad inom medicinsk bild och bildinformatik samt IT-säkerhet. Arbetar som produktspecialist för Navident på SD Dental AB. Tidigare arbetat med SIMPLANT® på SD Dental samt även utvecklat programvara för bildförbättring av medicinska bilder i eget bolag.

View Jonatan R. Lindbergs profile on LinkedIn

Samarbetspartners